Meşhur kebşirleýiş maşynlary
Meşhur kebşirleýiş maşynlary

Durnuk ýaý, az pytraňňy we kebşirlemegiň ajaýyp ýerine ýetirijiligi

KOREBIR
Zawodyň güýji
Zawodyň güýji

Biziň kompaniýamyz Çengdu Europeanewropa senagat önümçiliginde ýerleşýär , 12000 inedördül metrden gowrak ösümlik meýdany bar.Qualityylda 250000-den gowrak hilli we ýewropaly tehnologiýa enjamlaryny üpjün ediň.

KOREBIR
Senagat taýdan ulanmak üçin amatly senagat maşynlary
Senagat taýdan ulanmak üçin amatly senagat maşynlary

KOREBIR
banner
banner
banner
HAKYNDA
logo

Chengdu Keygree Technology Co., Ltd., kebşirleýiş enjamlary we plazma kesiji maşyn öndüriji.

Geçen ýyllarda DIY we Orta leňňer, Inverter DSP gözegçilikli taýajyk kebşirleýjiler, TIG kebşirleýjiler, plazma kesiji we MIG kebşirleýji we agyr senagat leňňeri MIG, Plazma, Suwasty, Stud, elektrik çeşmesini gözledik.

Önümler üçin täze pikirleriňiz ýa-da düşünjeleriňiz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Biz siziň bilen bilelikde işlemäge we ahyrsoňy size kanagatlanarly önümleri getirmäge şat.

 • 12000

  Zawod meýdany

 • 250000 +

  Qualityylda hil we ýewropa tehnologiýa enjamlary bilen üpjün ediň.

 • 30 +

  ýurtlar we sebitler.

Arza

“The Times” bilen öňe gidýän pragmatiki täzelik

 • Gämi gurluşygy

  Gämi gurluşygy

 • Lukmançylyk

  Lukmançylyk

 • Magdançylyk

  Magdançylyk

 • Awtoulag

  Awtoulag

Näme üçin bizi saýlamaly?

Döküm markasynyň hiline ak ýürekden bazary ýeňiň

 • logo
  durnukly hil
  Producthli önüm seriýalary milli hökmany CCC, CEewropanyň CE howpsuzlyk kepilnamasy we ISO9001: 2000 halkara hil ulgamy sertifikaty bilen tassyklanýar.
  köpräk oka
 • logo
  uly göwrümli
  Önümçilik masştaby, tehniki güýç, gysga möhleti Önümleriň hemmesi milli hökmany CCC, CEewropanyň CE howpsuzlyk sertifikaty,
  köpräk oka
 • logo
  Custörite modeller bar
  Producthli önüm seriýalary milli hökmany CCC, CEewropanyň CE howpsuzlyk kepilnamasy we ISO9001: 2000 halkara hil ulgamy sertifikaty bilen tassyklanýar.
  köpräk oka

Habarlar

Güýçli gözleg we gözleg güýji bilen önümler öňdäki hatarda durýar

Bize zerurlyklaryňyzy aýtmak üçin hoş geldiňiz

Içerki we daşary ýurtdaky dostlaryňyza we müşderilere tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk etmek we bilelikde ajaýyplyk döretmek üçin hoş geldiňiz!
Sorag