HELMET

Ylym we tehnologiýa geljekde markany, hil üstünliklerini goýdy!

 • Öý
 • Önümler
 • HELMET
 • Önümler

  HELMET

  HELMET

  HELMET

  1. Arkadan emele gelýän zyýanly ultramelewşe we infragyzyl şöhlelenmelerden, şeýle hem güýçli kebşirleýiş çyrasy sebäpli gözlere zeper ýetmekden we elektro-optiki oftalmiýanyň ýüze çykmagynyň öňüni almak üçin göz goragy goşa süzgüç.2. faceüzüň goragy Amaldaky çişmeleriň we zyýanly zatlaryň ýüzüň bozulmagyna täsirli öňüni alyň we deriniň ýanmagyny azaldyň.3. Dem alyş ýollaryny goramak Howa akymynyň görkezmesi, bedene kebşirlemek we pnewmokonioz hünär keselleriniň döremeginiň öňüni almak arkaly çykýan zyýanly gazy we tozany netijeli azaltmak.