Sergi

Güýçli gözleg we gözleg güýji bilen önümler öňdäki hatarda durýar

 • Öý
 • Habarlar
 • Sergi
 • Sergi

  Sene : 23-03-03

  2019-njy ýylyň iýun aýynda Keygree Group Co., Ltd-iň global marketing işi dowam edýär.Bu aralykda, dünýäniň dürli ýurtlarynda tolgundyryjy wakalar bolup geçýär we Şanhaý Pudong täze halkara sergi merkezinde 24-nji Pekin Essen kebşirleýiş we kesiş ýarmarkasy soňky bazar wakalarynyň biridir.Bu abraýly önümçilik çäresinde Keygree çagyrylan partiýa hökmünde gatnaşdy, kebşirleýiş pudagynda ençeme innowasiýa üstünliklerini hödürledi we Hytaýyň kebşirleýiş maşyn meýdançasynda ajaýyp ölçeg hökmünde öz güýjüni görkezdi.

  1

  Essen ýarmarkasyna Hytaýyň mehaniki in Societyenerçilik jemgyýeti, Hytaý mehaniki in Societyenerçilik jemgyýetiniň kebşirleýiş bölümi, Hytaý kebşirleýiş birleşigi, Hytaý kebşirleýiş birleşiginiň kebşirleýiş enjamlary bölümi, German kebşirleýiş jemgyýeti we German Essen sergi kompaniýasy hemaýatkärlik edýär. .Dünýädäki meşhur kebşirleýiş ýarmarkalarynyň biridir.25 ýurtdan we sebitden gelen kebşirleýiş pudagynyň 982 içerki we daşary ýurtly 982 bu uly çärä, kebşirleýiş pudagyndaky 76 ýurtdan we sebitden hünärmenler, şol sanda dilerler, agentler, gözleg edaralary, hökümet bölümleri, dolandyryş we satyn alyş bölümleri gatnaşdy. zyýarat etmek.

  2

  Wakanyň bolan ýerinde elde kebşirlemek, gazdan goralan kebşirlemek, argon ark kebşirlemek we Keygree-iň kesiji maşynlary ýarmarkanyň açylyş dabarasyna köp sanly gatnaşyjyny özüne çekdi.Interaktiw paýlaşma we aragatnaşyk döwründe Keygree sergileri Keygree önümleriniň dürli pudaklarda we ssenariýalarda çuňňur ulanylmagyna ünsi jemlediler we Kegree önümleriniň kebşirleýiş görkezişleri arkaly kebşirleýiş pudagynda ýokary tehnologiýasyny doly görkezdiler.

  3

  Görkezilen önümler Keygree-iň tehnologiki innowasiýa mümkinçilikleriniň diňe mikrokosmosydyr.Hytaýda umumy kebşirleýiş çözgütleriniň öňdebaryjy üpjünçisi hökmünde Keygree ilki garaşsyz innowasiýa we müşderi düşünjesine eýerer, ýokary hilli kebşirleýiş önümlerini we kebşirleýiş tejribesini dünýä ulanyjylaryna getirer we kebşirleýiş pudagynda ýokary çykmaga çalyşar.