Biz bilen habarlaşyň

Näme bilmek isleseňiz, toparymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Satuwy goldamak, problemalary çözmäge kömek etmek we hyzmat satandan soň her gün 24 sagat internetde bolarys.

 • Öý
 • Biz bilen habarlaşyň
 • Biz bilen habarlaşyň

  Biz bilen habarlaşyň

  Chengdu Keygree Technology Co., Ltd.
  Tel:

  +86 18815073611

  Jübi telefony:

  +86 13587752681

  E-poçta:

  infotech@keygree.com; info@keygree.com

  Salgysy:

  68 6668, 2-nji bölüm, Çingquan ýoly, Çingbaijiang Dist., Çengdu, Siçuan, Hytaý

  Chengdu Keygree Technology Co., Ltd.

  Specialörite kran önümi hünärmeni bilen gürleşiň

  Hatyňyzy alýarys we iş maksatlaryňyza ýetmäge kömek edýäris.Bize maglumat ibermek ýa-da önüm arkaly hünärmenlerimiz bilen göni gürleşmek üçin aşakdaky formany dolduryň.