TIG

Ylym we tehnologiýa geljekde markany, hil üstünliklerini goýdy!

 • Öý
 • Önümler
 • TIG
 • Önümler

  TIG

  TIG

  TIG

  Argon ark kebşirlemek, argony goraýjy gaz hökmünde ulanýan kebşirleýiş usulydyr.Argon gazy bilen goralýan kebşirlemek hem diýilýär.Howany kebşirleýiş meýdanyndan izolirlemek we kebşirleýiş meýdanynyň okislenmeginiň öňüni almak üçin ark kebşirlemegiň töwereginde argon gorag gazyny geçirmekdir.Argon ark kebşirleýiş tehnologiýasy, adaty kebşirlemek prinsipine esaslanýar, demir kebşirleýiş materialyny goramak üçin argony ulanýar we kebşirleýiş materialyny eredilen howuz emele getirmek üçin kebşirleýiş materialynyň suwuk ýagdaýyna eredýär.Argon ark kebşirlemek, kebşirlemeli metal we kebşirleýiş materialy metallurgiýa taýdan birleşdirilen kebşirleýiş usulydyr.Argon gazy ýokary temperaturaly birleşme kebşirleýiş wagtynda yzygiderli berilýändigi sebäpli, kebşirleýiş materialy howadaky kislorod bilen aragatnaşyk saklap bilmeýär, şeýlelik bilen kebşirleýiş materialynyň okislenmeginiň öňüni alýar, şonuň üçin poslamaýan polatdan we gara metallardan kebşirläp biler.